“Nhu cầu học tiếng Anh ở Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia khác không chỉ đến từ đòi hỏi của quá trình to*n cầu hóa m* còn đến từ đòi hỏi của các b*c phụ huynh. Cả xã hội từ th*nh thị đến nông thôn sẵn s*ng đầu tư cho con em học ngoại ngữ nhưng kết quả lại không như mong đợi” – PGS.TS Lê Văn Canh phân t*ch.
Ông cho biết học sinh học xong phổ thông, th*m ch* tốt nghiệp ĐH, không giao tiếp được bằng ngoại ngữ, đặc biệt l* tiếng Anh. Ngay cả việc lựa chọn ngoại ngữ l*m môn thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 vẫn chỉ có 16% th* sinh lựa chọn, 84% còn lại đã “nói không với ngoại ngữ”.
Nguồn: Các bước chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc th*nh công | Kkynangchamsockhachhang.edn